Skapa bilder för hemsida & sociala medier

I Canva

  1. 1.0 Välkommen

   GRATIS DEMO
  1. 2.1 Kundresan

  2. 2.2 Bildens betydelse

  3. 2.3 Anpassa bilden för din kund

  1. 3.1 Vad är Canva?

  2. 3.2 Bildmatta, Vad är det ens?

  3. 3.3 Skapa en bildmatta

  4. 3.4 Produktbild

  5. 3.5 Skapa en miljöbild

Om kursen

 • 199,00 kr
 • 9 lektioner
 • 0 timmar videoinnehåll

Discover your potential, starting today